ضرب المثل های ترکی استان خراسان رضوی گردآوری و چاپ میشود

توضیح: آقای محمد عرب خدری از محققین شهر ترک زبان درگز(دره گز) در استان خراسان رضوی است. وی ضرب المثل های ترکی خراسان را جمع آوری نموده و در حال آماده سازی برای چاپ می باشد. برای این محقق ارجمند و دیگر ترکی پژوهان خراسان آرزوی سلامتی و موفقیت در تحقیقات خود را می نماییم.

بسم الله الرحمن الرحيم

از سال ها پيش به دنبال جمع آوري ضرب المثل هاي تركي رايج بين مردم و ساكنين ترك زبان شهرهاي درگز ، كلات ، قوچان ، فاروج ، شيروان ، بجنورد ، اسفراين ، سبزوار و نيشابور( شمال خراسان بزرگ) بودم ، درعمل متوجه شدم بعضی از آن ها از نظر ظاهر براي نشر مناسب نيستند و شايد باعث آزردگي خاطر گروهي از خوانندگان گرامي گردد ؛ واين خود ترديدي در اين راه ايجاد كرده بود كه سالها ادامه داشت .

اخيرا مجموعه فرهنگ لغات عاميانه كه نتيجه سالها زحمت استاد بزرگوار محمد علي جمالزاده مي باشد را ديدم و با علاقه بسيار مطالعه كردم ، ترديد ها از فكر و ذهنم زدوده شد ، چرا كه استاد مي فرمايند :

 «مردم به همين كلمات عوامانه علاقه زيادي نشان بدهند و نه تنها از استعمال آن ها پرهيز نكنند بلكه سعي وا فر در استعمال به موقع و به مورد آن ها ابراز بدارند و فراموش ننمايند كه بزرگان ما در تعريف بلاغت فرموده اند:» سخن بليغ آنست كه عوام بفهمند وخواص بپسندند».

 لذا برآن شدم تا نسبت به نشر آنها اقدام و در اختيار علاقمندان قرار بدهم ، شايد از اين طريق بخشي از فرهنگ غني اين خطه كه در حال فراموشي است در دسترس جوانان واهالي فرهنگ دوست منطقه قرار گيرد و سخنان آباء و اجدادمان كه از دلها برخواسته و با تجربيات و گذشت زمان مهر تائيد خورده باقي بماند وفرزندان ما با حفظ زبان مادري آنرا به فرزندان خود منتقل نمايند و اين سخنان ا ز دل برخواسته و بر دل نشسته ، كه دنيائي معني وتجربه را در خود دارند مايه استفاده آنها در مسير پرفراز ونشيب زندگي گردند.

اميد آن دارم كه از راهنما يي هاي ارزشمند خود مرا محروم نفرماييد ، تا با راهنمايي همه عزيزان بتوانيم مجموعه كاملي از مثل هاي ديار تاريخي وارزشمند شمال خراسان را در دسترس مردم خوب آن قرار دهيم .

 براي اينكه خواندن و تلفظ كلمات تركي به درستي انجام گيرد آنها را با حروف لاتين نيز ذكر وسعي كرده ام آوا هاي حروف همان باشند كه در خط انگليسي رايج متداول است.

مثل هائي كه با حرف ( آ ) شروع مي شوند ، در ذيل درج مي گردند ، اميد است با ديده انتقادي به آنها توجه، نظرا ت سازنده خود را در همين وبلاگ يا E-mail  به نشاني mohammad.arabkhedri@yahoo.comمرقوم داريد تا در نوشتار بقيه مثل ها مورد استفاده قرار گيرد، ضمناً مايه مزيد تشكر خواهد بود چنانچه مثل هاي ديگري را كه ميدانيد نيز درج فرمائيد.

 با تشكر فراوان – محمد عرب خدري

آت آلمَميش آخورِني دؤزَتَدَي.

aat aalmamish aakhorini douzatadi.

اسب نخريده آخورش را درست ميكند .

تا كاري نكرده اي در فكر كار پسين مباش .

_______________________________________________________

آتْ بيلَرميدان قَدريني         اِشَّگَ ميدان ياراشمَز

مَرد بيلَر مِهمان قَدرِني     نامَردَه مهمان ياراشمَز

aat bilar meydaan ghadrini                           

eshshaga   meydaan yaarashmaz  

mard bilar mehmaan ghadrini

naa marda mehmaan yaarashmaz

اسب ميداند قدر ميدان را       ميدان زيبنده الاغ نيست

مرد ميداند قدر مهمان را      مهمان زيبنده نامرد نيست

از اين مثل درباره مهمان نوازي استفاده مي شود.

_______________________________________________________

 آتدَن دئوشيب اِشَّگَة مينماق.

Aatdan dousheb eshshaga minmaagh.

از اسب پياده شدن و به الاغ سوارشدن .

از مقامي بالا به جايگاهي پايين تر نزول كردن .

_______________________________________________________

  آتدَن دؤشِب بَن اَصل ونَسب دَن دؤش مَب بَن .

aat dan dousheb ban aslo nasabdan doushmabban .

از اسب افتاده ام  ، از اصل نيفتاده ام .

اطلس اگر خوار شود پاپيچ چاروادار نشود .

اطلس كهنه نه پاتابه کنند.     

_______________________________________________________

آت مينَن آتدَن يِخِلَر .

aat minan aat dan yekhelar .

اسب سوار از اسب مي افتد .

احتمال زمين خوردن سوار كار هست .

املاي نا نوشته غلط ندارد .

كوزه در راه آب كشي مي شكند .

_______________________________________________________

آتَه تَكين .

aata takin .

مثل پدر . مهربان .

_______________________________________________________

آتَه سُفرَه سينين اؤستِندَه اُتِرمَتدي .

aata sofrasinin oustenda otermatdi .

سر سفره پدرش ننشسته .

آدم بي تربيتي است .

ادب ندارد .

_______________________________________________________

آتَه سين نَن بير تؤك بَدَنيندَه يوخدي .

aata sin nan bir touk badaninda yokhdi.

يك مو از پدرش در بدنش نيست .

پدرش آدم با غيرتي بود ولي فرزند نه .

_______________________________________________________

آتَه سينين باشينين قِمَّتِنَه دِيدي .

aata sinin baashinin ghemmatena deydi .

به نرخ سر پدرش مي گويد .

بي نهايت گران فروش است .

_______________________________________________________

آتَه گورَن اوغول ميدان آچَر ، نَنَه گورَن قيز سُفرَه .

aata gouran ogol meydaan aachar nana gouran ghiz sofra .

پسري كه پدر ديده باشد در ميدان جنگ از خود رشادت به خرج مي دهد ودختري كه مادر ديده باشد كدبانوي خوبي خواهد شد .

_______________________________________________________

آتَه مينَن آتَه سينِه تاني مِيدي.

aata minan aatasine taanimeydi .

كسي كه سوار اسب شده پدرش را نمي شناسد .

غرور خاصي دارد .

سواره از پياده خبر ندارد .

_______________________________________________________

آتَه نَنَه نين نَفَسِ چاقانين نَفَسينَه بَنددي .

aata nana nin nafase chaaghaanin nafasena banddi .

نفس پدر ومادر به نفس فرزند بسته است .

_______________________________________________________

آتَه نين چؤرَگينِه حَرام اِتماق

aata nin chouragine haraam etmaagh

نان پدر را حرام كردن .

به كسي گفته مي شود كه در انجام كار هاتوانائي لازم را ندارد

_______________________________________________________

آتَه نين چورَگينِه حلال اِتماق .

aata nin chouragine halaal etmaagh .

نان پدر را حلال كردن .

به كسي گفته مي شود كه در انجام كار ها توانايي دارد .

_______________________________________________________

آتي آتين يانيندَه باغلاسَن رنگ لَري بير اُلمَسَه خوي لَري بير اُلَر. 

aate aatin yaaninda baaghlaasan ranglari bir olmasa khoylari bir olar

اسب را پيش اسب ببندي اگر رنگ هايشان يكي نشود خوي وعاداتشان يكي خواهد شد .

اسب تازي گرببندي در طويله پيش خر ، رنگشان همگون نگردد طبعشان همگون شود _____________________________________________                  

آتِني چاپِرتدي .

aateni chaapertdi.

اسبش را تازاند .

از موقعيتي كه داشت حداكثر استفاده را كرد .

_____________________________________________                  

آتِيِه چاپِرت .

aateye chaapert .

اسبت را بتازان .

حال كه ميدان دست تو است هر كار ميتواني بكن .

_____________________________________________                  

آج آدَم داشَم يِيدي .

aaj aadam daasham yeydi .

آدم گرسنه سنگ هم مي خورد .

براي آدم گرسنه نان هم پلو است .

گرسنه را نان تهي كوفته است .

_____________________________________________                  

آج قارينيم ، دينج قولاقيم .

aaj ghaarinim dinj gholaaghim .

شكمم خالي وگرسنه ولي فكرم آسوده .

هركه بامش بيش برفش بيشتر .

آسوده منم كه خر ندارم    از كاه وجوش خبر ندارم .

_____________________________________________                  

آج قارينَه اَجّي اَيران .

aaj ghaarina ajji ayraan .

شكم خالي ودوغ تلخ !

وقتي نياز كسي برآورده مي شود ولي نه بدرستي گفته مي شود

_____________________________________________                  

آج گَيِرَدي تُخ اُسِّرَدي .

aaj gayeradi tokh osseradi .

آدم گرسنه آروغ مي زند وآدم سير مي گوزد .

بيان تفاوت افراد سير وگرسنه .

_____________________________________________                  

آجي يَم خدايِه واردي .

aajiyam khodaaye vaardi .

گرسنه هم خدايي دارد .

خداروزي رسان است .

_____________________________________________                  

آجين ايمانِه يوخدي .

aajin imaane yokhdi.

شكم گرسنه ايمان ندارد .

با گرسنگي قوّت پرهيز نماند .

_____________________________________________                  

آچِق آغِز آج قا لمَز .

aachegh aagez aaj ghaalmaz .

روزيِ هر كس مي رسد .

هر آنكس كه دندان دهد نان دهد .

_____________________________________________                  

آختَرَن تا پَر

aakhtaran taapar .

جوينده يابنده است .

هر كه جويا شد بيابد عاقبت . (مولوي ) .

_____________________________________________                  

آخوند باشلَمَميش ……… خانِم باشلَه دي .

aakhond baashlamamish ……khaanem baashladi.

هنوز آخوند شروع نكرده …… خانم شروع كرد .

وصف حال كساني كه هنوز آخوند روضه را شروع نكرده گريه را سر مي دهند .

هنوز مطلبي كاملاًبيان نشده شخصي شروع به اظهار نظر مي كند .

_____________________________________________                  

آدَم آچيق ئوزَه گَله دي نَه آچيق قاپِيَه .

aadam aachegh ouza galadi na aachegh ghaapeya .

آدم به روي باز مي آيد نه درباز .

اگر كسي به خانه كسي مي رود بخاطر چهره خندان و روي گشاده اواست نه بخاطر درب با زش .

_____________________________________________                  

آدم ايكّي دَفعَه دنيايَه گَلمِيدي .

aadam ikki dafa donyaaya ghalmeydi .

آدم دو بار به دنيا نمي آيد .

نيابد هيچكس عمر دوباره .

_____________________________________________                  

آدَم پولي تاپَه دي ، پول آدَمِه تاپمِيدي .

aadam  pole taapade pol aadame taapmeydi .

آدم پول را پيدا مي كند نه پول آدم را .

زبهر تو دولت ، نه تو بهر دولت  . (عنصري ).

_____________________________________________                  

آدَم تَكين .

aadam takin .

مثل آدم . مودب است .

_____________________________________________                  

آدَم كه ايكّي دَفعَه ئولمِيدي .

aadam ke ikki dafa oulmeydi .

آدم دو بار نمي ميرد .  

خوش باش و روزگار را خوش بگذران

_____________________________________________                  

آدَم كيچيگ ليقدَن بِهوك ا ُلَدي .

aadam kichik lighdan behok oladi .

انسان از كوچكي بزرگي وفروتني راياد مي گيرد .

براي رسيدن به مدارج بالاتر تحمّل كوچكي كردن وحتي تحقير هم لازم است .

_____________________________________________                  

آدَم گِدَر آد قا لَر .

aadam gedar aad ghaalar .

انسان مي رود و نامي از او به يادگار مي ما ند .

نام نيكو گر بماند زادمي    به كزو ماند سراي زرنگار

_____________________________________________                  

آدَم گَرَك آغزِنَه گؤرَه لُقمَه گؤتَرسِن .

aadam garak aaghzena goura loghma goutarsen .

انسان بايد به اندازه دهانش لقمه بردارد .

بگيرلقمه كه اندازه دهان باشد .

آدم بايد به اندازه دوكش پنبه بردارد .

_____________________________________________                  

آدميزاد خام سؤت ايچَندي .

aadamizaad khaam sout ichandi .

آدميزاد شير خام خورده است .

انسان جايز ا لخطاست .

_____________________________________________                  

آدميزاد قَنَت سيز قوشدي .

aadamizaad ghanat siz ghoshdi .

آدميزاد مرغ بي بال است . هرلحظه جايي است .

_____________________________________________                  

آدميزاد گؤل دَن نازِّي، داش دَن بَرْكدي .

aadamizaad gouldan naazzey daashdan barkedi .

آدميزاد از گل نازكتر واز سنگ محكمتر است .

آدم آه است ودم .

_____________________________________________                  

آدي مَنيم دادي سَنين .

aade manim daade sanin .

به نام من ولي به كام تو .    زحمتش را من بردم و لذتش را تو

_____________________________________________                  

آدين چِخَنَه گؤزين چيخسِن .

aadin chekhana gouzin chekhsen .

بجاي اين كه اسمت دربيايد ومشهور شوي بهتر است چشمت در بيايد .

در گمنامي بودن بهتر است .

_____________________________________________                  

آرام آتين يامان تَپِشي واردي .

aaraam aatin yaamaan tapeshi vaardi .

اسب آرام لگد هاي سختي دارد .

به سكوت من توجه نكن روي ديگر و شلوغي هم دارم .

_____________________________________________                  

آز اُلسِن  ، ناز السِن .

aaz olsen naaz olsen.

اندك باشد وناز باشد .

كميت مهم نيست كيفيت مهم است .

_____________________________________________                  

آز بيلَن آز چَكَر.

aaz bilan aaz chakar .

كسيكه كم مي داند مشكلات كمتري هم دارد.

آسوده منم كه خرندارم .

هركه بامش بيش برفش بيشتر .

_____________________________________________                  

آز دانيش ، ناز دانيش .

aaz daanish naaz daanish .

كم گوي وگزيده گوي چون در .

_____________________________________________                  

آست و اؤستِيِه گؤرِپ بَن .

aasto ousteye gourepban .

زيرو رويت را ديده ام .

تورا خوب مي شناسم خودت را تعريف نكن .

_____________________________________________                  

آسمان نَن بؤرك ياغسَه بيري بيزيم باشِمِزَه دؤشمَز .

aasmaan nan bourk yaaghsa biri bizim baashimeza doushmaz.

اگر از آسمان كلاه ببارد يكي به سر ما نخواهد افتاد .

آدم بد شانسي هستم .

الهي بخت برگردد ازاين طالع كه من دارم .

_____________________________________________                  

  آسمان يِرَه گَلمِيدي .

aasmaan yeara galmeydi

آسمان به زمين نمي آيد .

اگر اين كاررا براي من انجام دهي كار عظيمي نكرده اي .

_____________________________________________                  

آسمانين گؤتِن نَن دؤشِپدي .

aasmaanin goutennan doushepdi

از كون آسمان افتاده است .

خودرا بزرگتر از آنچه هست مي پندارد .

_____________________________________________                  

آشّاغَه دَ ا ُتِرمِيدي يوخاري دَ يِرتاپمِيدي .

aashshaaghada otermeydi yokhaarida yer taapmeydi .

پايين مجلس نمي نشيند در صدر هم جا پيدا نمي كند .

صدر مجلس جايش نيست .

_____________________________________________                  

آشپَز كه ايكّي اُلدي آش يا شُر اُلَر يا دؤز سيز .

aashpaz ke ikki oldi aash yaa shor olar yaa dozsiz.

آشپز كه دو تا شد آش يا شور مي شود يا بي نمك .

_____________________________________________                  

آش قاپِيَه يولداش .

aash ghapeya yoldaash .

آش تا دم در همراه است .

آش غذاي سبكي است وزود هضم مي شود .

_____________________________________________                  

آش قا لدي دَلي يَه .

aash ghaaldi daliya

در جاييكه غذا زياد است وآدم پر خور و حريصي ميدان دار شده است و به سرعت مي خورد مي گويند  .

_____________________________________________                  

آشنا آشنا چيخدي اُجاقين باشينا .

aashenaa aashenaa chikhdi ojaaghin baashina .

در كمال نا آشنايي خود را آشنا جا زدودر صدر هم نشست .

كنايه از آدم پررو .

_____________________________________________                  

آش يِمَه ميش آغزيميز ياندِي .

aash yemamish aaghzimiz yaandi .

آش نخورده ودهن سوخته .

كار بدي نكرده ام ولي مجازات شدم .

_____________________________________________                  

آغ تؤكدَن خجالت چَك .

aagh toukdan khejaalat chak .

از موي سفيد خجالت بكش .

حرمت پيران را نگهدار .

_____________________________________________                  

آغ تؤكِي نَن خجالَت چَك .

aagh toukeynan khejaalat chak .

از موي سفيدت خجالت بكش .

وقتي فرد مسني كاري كه درشان او نيست انجام مي دهد مي گويند .

_____________________________________________                  

آغدَن قرَه يَه اَل وور مِيدي .

aagh dan gharaya al vormeydi

دست به سياه و سفيد نمي زند .

آدم تنبلي است .

_____________________________________________                  

آغريقي گِتسين چِشّي گِتمَسين.

aaghrighi getsin cheshshi getmasin .

دردش برود بادش نرود .

آلت مردي را زنبور گزيده بود ،او از درد فرياد مي كشيد ، زنش ميگفت : دردش برود بادش نرود .

_____________________________________________                  

آغري مِيَن باشَه دَستمال باغلَه ميدِلَر .

aaghri meyan baasha dastmaal baaghlameydelar.

 سري را كه درد نمي كند دستمال نمي بندند .

ميفكن بر سر بي درد خود زفت .

درموضوعي كه به تو مربوط نيست دخالت نكن و براي خود درد سر درست نكن .

_____________________________________________                  

آغِزدَن دؤشدي .

aaghez dan doushdi .

از دهن افتاد . غذا سرد شد .

_____________________________________________                  

آغِز يانديرَن آشي گؤز تانير .

aaghez yaandiran aashi gouz taanir .

آشي كه دهان را مي سوزاند چشم تشخيص مي دهد .

مسئله خطرناك قابل تشخيص است .

_____________________________________________                  

آغزي بي مَزَه .

aaghzi bimaza.

دها نش بي مزه است .

به زناني كه ويار دارند مي گويند ، ويا زنا ني كه احساس مي كنند حامله شده اند .

_____________________________________________                  

آغزي سؤتين ايسِّنِه وِرَدي .

aaghzi souten isseni veradi .

دهانش بوي شير مي دهد .

هنوز كم تجربه است .

_____________________________________________                  

 آغزي گؤلماقدَن ييغيشمِيدي

aaghzi goulmaaghdan yighishmeydi .

د ها نش از خنده جمع نمي شود .

زياد مي خندد .

_____________________________________________                  

آغزيندَه سؤز قالمِيدي .

aaghzinda souz ghaalmeydi .

حرف در دهانش نمي ماند .

دهن لق است .  راز دار نيست .

_____________________________________________                  

آ غزي نَن چيخَن يَخَه يِ تؤتَر .

Aaghzeynan chikhan yakhaye toutatar.

آنچه كه از دهانت خارج مي شود يقه خودت را مي گيرد .

 اگر براي ديگران خير بخواهي ، خير به تو ميرسد وا گر شر آرزو كني شر به تو خواهد رسيد .

نفرين كردن به ديگران امر درستي نيست .

_____________________________________________                  

آغزيني پوخ نَن ايشلَتديلَر .

aaghzini pokh nan ishlatdilar .

دهانش را با گُه ساخته اند .

آدم بد دهني است .  فحاشي مي كند .

_____________________________________________                  

آغزي نين سووي ني يؤتَه بيلميدي .

aagzinin sovini youta bilmeydi .

آب دهنش را نمي تواند قورت بدهد .

آدم بي دست و پايي است .

_____________________________________________                  

آغزِيِه آچَي، اُخِب بَن .

aaghzeye aachay okhebban .

تا دهان باز كني منظورت را فهميده ام .

_____________________________________________                  

آغزِيِه گؤلماقَه ، گؤتِيِه اُسِّرماقَه آموختَه اِتمَه .

aaghzeye goulmaagha gouteye ossermaagha aamokhta etma .

دهنت را به خنده وكونت را به گوزيدن عادت مده .

سعي كن آدم سنگين وبا وقاري باشي .

_____________________________________________                  

آغزي ياريق ايتِه اُخشِيدي .

aaghzi yaaregh ite okhsheydi .

سگ دهن دريده را مي ماند .

آدم نا سزا گويي است .

_____________________________________________                  

آغ قويون ، قَرَه قويون ، آلِّمِه هايِردَه قويوم .

aagh ghoyon ghara ghoyon aalleme haayerda ghoyom .

گوسفند سفيد ، گوسفند سياه ، پيشاني ام را كجا بگذارم .

نماز را بي توجه وبا عجله خواندن .

_____________________________________________                  

آغ كؤينَك نَن گِدَر ،كَفَن نَن چيخَر .

aagh kouynak nan gedar kafan nan chikhar .

با پيراهن سفيد مي رود وبا كفن خارج مي شود .

به دختران كه به خانه بخت مي روند مي گويند .

_____________________________________________                  

آغ گؤتَه قَرَه ياماق .

aagh gouta ghara yaamaagh .

كون سفيد ووصله سياه .

كنايه از وصله ناجور .

در كنار هم بودن دو شخص نا متناسب .

——————————————————————

آغ گؤن آغارتَر ، قرَ ه گؤن قَرَل تَر .

aagh goun aaghaartar ghara goun gharaltar .

روزگار خوب انسان را سر حال مي كند وروزگار سياه انسان را سياه وبيچاره مي كند .

_____________________________________________                  

آغ گؤنْ قَرَه گوني ياددَنْ چيخَرَر.

 goun ghara gouni yaad dan chikharar  aagh

روز سفيد روز سياه را از ياد مي برد .

با فرا رسيدن گشايش در كار ها ، غم ها فراموش مي شوند .

_____________________________________________                  

آغير داشِيِه يونگِل اِتمَه .

aagher daasheye youngel etma .

سنگ وزينت را سبك مكن .

پا در مياني نكن چون ممكن است به حرف تو گوش ندهند وسنگ روي يخ شوي .

_____________________________________________                  

آغي قَرَدَن فَرق وِرَدي .

aaghi gharadan fargh veradi .

سفيد را از سياه تشخيص مي دهد .

چيزي سرش مي شود .

_____________________________________________                  

آغي قَرَدَن فَرق وِرمِيدي .

aaghi gharadan fargh vermeydi .

سفيد را از سياه تشخيص نمي دهد.

چيزي نمي فهمد .

_____________________________________________                  

آغين آدي وار، قَرَه نين دادي .

aaghin aadi vaar gharanin daadi.

سفيد اسم دارد، سياه مزه .

حالا كه رسيد به سبزه هرچي بگي مي ارزه .

_____________________________________________                  

آفتافا گؤتَر ماق .

aaftaafaa goutarmaagh .

آفتابه برداشتن .

كنايه از زير قول زدن .

_____________________________________________                  

آفتافا گؤرمِيَن گؤت قورِل لِيدي .

aaftaafaa gourmeyan gout ghorelleydi .

كوني كه آفتابه نديده قارو قور مي كند .

كنايه از آدم نديد وبديد ،چنين آدمي وقتي به نوايي مي رسد خود را مي بازد .

_____________________________________________                  

آفتافا نين چؤرنَيِن نَن گَلَن تَكين .

aaftaafaanin chournayen nan galan takin .

مثل آبي كه از لوله آفتابه مي آيد .

مثلا : …….. خون از رگش بيرون مي زد .

آب چشمه به اندازه آبي بود كه از……………………… مي آيد .

_____________________________________________                  

آلتي گؤني بير دَروازَه دَن كِچَلْلَر ، ايكّي قَيِنْ خاتِني يُو .

aalti gouni bir darvaazadan kechallar ikki ghayen khaatini yo .

شش هوو از يك دروازه عبور مي كنند ،دو جاري نه .

رقابت و چشم وهم چشمي بين جاري ها بيشتر از هوو ها است .

_____________________________________________                  

آلتي آيليق دوغِلِتدي .

aalti aayligh dogheletdi .

شش ماهه زاييده شده است .

شش ماهه به دنيا آمده است .

آدم عجولي است.

_____________________________________________                  

آلتي آيلِق سَن ؟

?aalti aayligh san  

مگر شش ماهه به دنيا آمده اي ؟

چرا در كارها عجله مي كني ؟

_____________________________________________                  

آلدَه يازيلَن پوزِلمَز .

aalda yaazilan pozelmaz .

چيزي كه در تقدير انسان است عوض نمي شود .

_____________________________________________                  

آلما تَكين اُيناتمَلي .

aalmaa takin oynaatmali .

مانند سيب بازي دادني است .

در مورد دختران نورسيده استفاده مي شود .

_____________________________________________                  

آند اُلسِن مكََه يَه ، داغِه گَلِم تَكَه يَه .

aand olsen makkaya daaghe galem takaya .

قسم به خانه خدا كه ديگر هوس بارداري نكنم .

معمولا زنان در زمان تحمل مشكلات بارداري اين مثل را به زبان مي آورند .

( تكَ يَه گَلماق = بروز ميل جنسي در بز )

_____________________________________________                  

آيدَن ايلدَن بير بازَر ، اُيَم اؤرَگيم آزَر .

aaydan ildan bir baazar oyam ouragim aazar .

چيزي كه مدت ها در آروزويش بوده اي به دست مي آوري تازه متوجه مي شوي كه چيز جالبي نبوده است ، وخواسته هايت را تامين نمي كند.

_____________________________________________                  

آيري خَلقين سيكي نَن كؤرَكَن اُلَه بيلمِي سَن .

aayri khalghin sikey nan kourakan ola bilmeysan .

با كير ديگران نمي تواني داماد شوي .

براي انجام كارهاي مهم بايد از خودت مايه بگذاري .

_____________________________________________                  

آيري سينين اُجاقِندَه گؤتِني ايسِّتماق .

aayrisinin ojaaghenda gouteni issetmaagh .

در اجاق ديگري ماتحت خود را گرم كردن .

نوكري ديگران را كردن .

چاپلوسي كردن .

_____________________________________________                  

آيري سينين اَ لِي نَن ايلان تؤتماق .

aayri sinin aley nan ilaan toutmaagh .

به دست ديگري مار گرفتن .

_____________________________________________                  

آيَه دِيدي سَن چيخمَه مَن چيخيب بَن .

aaya deydi san chikhma man chikhibban .

به ماه مي گويد تو طلوع نكن من طلوع كرده ام .

به آدم هاي  واقعا خوشگل مي گويند .

به طعنه به آدم هاي بد قيافه هم مي گويند .

قایناق: http://www.arabkhedri.blogfa.com

Advertisements

یک پاسخ to “ضرب المثل های ترکی استان خراسان رضوی گردآوری و چاپ میشود”

  1. ارسلان میرزایی Says:

    سلام آی دوسسنه قورباندیلیمیزهائلیمیزهاؤلکه میزهیاخچی قوللوق ائیلیرنگ سنسنه ساغلیق آرزیلیراماولو تاری درگاهیندان

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: